37 - Ik ben de Deur
 

Vers 1
 As     Es As Besm
Mijn schapen horen naar Mijn stem,
  Es7 As Es7 Esdim7 Es7  As
Ik ken ze en  zij  volgen Mij,
              Des
En 'k geef hun eeuwig zalig le-ven.
Besm Fm Des As   Es7   As
 Ik ben de Deur. Ik ben de Deur.
Refrein
Es    As Es Esdim7 Es   As
Ik geef Mijn le - ven voor de schapen,
           Es Bes7 Es
Ik ben de Deur tot 't hei-lig-dom,
   As Des As Es  As   Dessus2 Des
Die door Mij ingaat wordt be - hou - den.
Besm Fm Des As   Es7   As
 Ik ben de Deur. Ik ben de Deur.
Vers 2
Ik roep Mijn schapen bij hun naam,
En leidt ze uit in groene wei,
Aan stille waat'ren vol genade.
Ik ben de Deur. Ik ben de Deur.
Vers 3
Ik ben de een'ge Midd'laar Gods,
Door Mij slechts komt gij tot de Vader.
Ik boette op 't kruis der wereld zonden.
Ik ben de Deur, Ik ben de Deur.