37 - Ik ben de Deur
 
1 Mijn schapen horen naar Mijn stem,
Ik ken ze en zij volgen Mij,
En 'k geef hun eeuwig zalig leven.
Ik ben de Deur. Ik ben de Deur.
 
Refrein Ik geef Mijn leven voor de schapen,
Ik ben de Deur tot 't heiligdom,
Die door Mij ingaat wordt behouden.
Ik ben de Deur. Ik ben de Deur.
 
2 Ik roep Mijn schapen bij hun naam,
En leidt ze uit in groene wei,
Aan stille waat'ren vol genade.
Ik ben de Deur. Ik ben de Deur.
 
3 Ik ben de een'ge Midd'laar Gods,
Door Mij slechts komt gij tot de Vader.
Ik boette op 't kruis der wereld zonden.
Ik ben de Deur, Ik ben de Deur.