36 - Ik ben een kind van God
 

Vers 1
 F
Mijn hart is vol van vreugde;
  C7
'k Ben een kind van God.
                   F
Mijn Heiland stierf voor mij aan 't kruis.
    F7 Bes
Zijn leven gaf Hij eens voor mij
    Besm F
En kocht mij van de zonde vrij.
  G7        C7
Ik ben een kind van God!
Refrein
C7   F Bes  F        C7 F
O halleluja 'k ben des Vaders eigendom,
   C7        F
Mijn Jezus is mijn en ik ben de Zijn'.
C7   F Bes F            C7 F
O halleluja! Jezus heeft mijn schuld betaald,
Bes F    C7    F
Ik ben een kind van God.
Vers 2
Het oude is voorbij,
't Is alles nieuw voor mij,
Mijn Heiland woont nu in mijn hart.
De zon is in mij opgegaan
En breekt zich door het duister baan.
Ik ben een kind van God!
Vers 3
Gekruisigd met mijn Heer
Ben 'k thans der zonde dood
En leef nu slechts tot Godes eer.
Ik loof Hem tot in eeuwigheid,
Mijn leven is Hem toegewijd.
Want 'k ben een kind van God.