35 - Doe wat gij kunt
 
1 Hoor naar des Meesters stem.
Doe wat gij kunt.
Arbeid alleen voor Hem.
Doe wat gij kunt.
Wijd Hem uw klein talent.
Geef Hem de eer!
Werk niet om 's mensen lof, maar voor uw Heer.
 
Refrein Ieder werk voor Jezus draagt veel vrucht.
Wijd Hem alles zonder klacht of zucht.
Hebt gij slechts één talent?
Doe wat gij kunt!
't Oog slechts op Hem gewend!
Doe wat gij kunt!
 
2 't Brood in des Meesters hand,
't Visje zo klein,
Zal onder Zijn gena
Gezegend zijn.
Is uwe kracht gering?
Faalt 't u aan moed?
Geef Hem uw al en Hij maakt alles goed.
 
3 Werk, want de nacht valt dra.
Doe wat gij kunt.
Sta in des Heren kracht.
Doe wat gij kunt.
Straks, in Gods heerlijkheid,
Wacht u de kroon.
Uit Jezus' hand ontvangt gij dan uw loon.