33 - Zijn Naam is gegrift in mijn hart
 

Vers 1
  As
De Naam van mijn Heiland en Meester
       Bes7    Es7
Is schoner dan al-les op aard.
   As
Die Naam schonk mij eeuwige vrede,
         Es7     As
Is meerder dan schatten mij waard.
Refrein
 As              Es
Zijn Naam is gegrift in mijn hart (in mijn hart).
               As
Zijn liefde vertroost mij in smart (mij in smart).
            Des
O, dierbare Heiland en Red  -  der,
          O Hei-land en Red-der,
  As    Es7      As
Uw Naam is gegrift in mijn hart.
Vers 2
Die Naam geeft mij kracht in verzoeking,
Versterkt mij, als satan mij tart,
Vervult mij met moed en vertrouwen.
Zijn Naam is gegrift in mijn hart.
Vers 3
De Naam van mijn dierbare Jezus
Kocht vrij mij van zonde en schuld,
Genas ook mijn krankheên en smarten,
Heeft mij met Gods liefde vervuld.
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)