33 - Zijn Naam is gegrift in mijn hart
 
1 De Naam van mijn Heiland en Meester
Is schoner dan alles op aard.
Die Naam schonk mij eeuwige vrede,
Is meerder dan schatten mij waard.
 
Refrein Zijn Naam is gegrift in mijn hart (in mijn hart).
Zijn liefde vertroost mij in smart (mij in smart).
O, dierbare Heiland en Redder,
O Heiland en Redder,
Uw Naam is gegrift in mijn hart.
 
2 Die Naam geeft mij kracht in verzoeking,
Versterkt mij, als satan mij tart,
Vervult mij met moed en vertrouwen.
Zijn Naam is gegrift in mijn hart.
 
3 De Naam van mijn dierbare Jezus
Kocht vrij mij van zonde en schuld,
Genas ook mijn krankheên en smarten,
Heeft mij met Gods liefde vervuld.
 
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)