31 - Volle verlossing
 
1 Volle verlossing, volbracht ook voor mij!
Van zond' en krankheid kocht Jezus mij vrij.
'k Wandel in 't licht en voorbij is de nacht.
Ere zij Jezus, Hij heeft het volbracht!
 
Refrein O, kom met zonden,
Kom met uw zonden, uw zonden tot Hem.
Smarten en wonden.
Ja kom met uw smarten, kom met uw wonden.
O, zie op Jezus,
O, zie op Jezus, op Jezus, op Jezus.
Hij hoort uw gebeÍn.
Hij hoort uw gebeÍn, Hij hoort uw gebeÍn.
Hulp komt van boven
Hulp komt van boven, ja hulp komt van boven
Tot hen die geloven.
Tot hen die geloven, tot hen die geloven.
O, werp uw lasten
Werp al uw lasten, o werp al uw lasten
Op Jezus alleen.
Op Jezus alleen.
 
2 Ginds op Calvarie werd 't alles volbracht.
Jezus de Heiland verbrak satans macht.
Volle verlossing, voor elk die gelooft,
Is in de Schrift aan Gods kind'ren beloofd.
 
3 Daar is genezing van krankheid voor u.
O, raak de zoom van Zijn kleed aan, ja nu!
't Bloed van uw Heiland schenkt heling en kracht.
Hem zij de lof en de eer toegebracht.
 
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)