30 - Jezus geneest
 
1 Kom met uw krankheÍn en kom met uw smart.
Kom met uw zorg en uw moedeloos hart.
Kom, en belijd nu uw zonden aan Mij!
't Bloed van Calvarie verlost en maakt vrij!
 
Refrein Kom, kom, kom nu tot Mij!
Kom, kom, kom nu tot Mij!
Kom met uw tranen, uw krankheid en pijn.
Ik wil uw Heelmeester zijn!
 
2 Kom en geloof in de kracht van Mijn Bloed.
't bittere water van Mara wordt zoet.
't Kruishout verlost u van jammer en klacht.
Ginds op Calvarie is 't alles volbracht.
 
3 Zie op uw Heiland, uw Heiland alleen!
Hij kan u redden, Hij hoort uw gebeÍn.
Sta op Zijn Woord en vertrouw op Zijn kracht.
Door Zijne striemen is heling gebracht.
 
4 Zonde en krankheid droeg Jezus voor mij.
Die dit gelooft is van satans macht vrij.
O, vlucht tot Hem, Die Zijn Bloed eens vergoot.
Slechts door 't geloof vindt gij uitkomst in nood.