29 - Hij maakt nog de kranken gezond
 

Vers 1
      G            C         G
Daar 's genezing voor elk die een blik slaat op 't kruis.
                D
Daar is heling voor hem die gelooft.
  G                 C
'k Heb met blijdschap gehoord: in de bijbel, Gods Woord,
    G      D7     G
Is verlossing van krankheid beloofd.
Refrein
G       G7     C
Op Calvaries kruis werd 't alles volbracht.
   G               D
Mijn Jezus is steeds vol genade en kracht.
  G     G7    C
O, kom met uw nood tot Jezus terstond.
   G      D7    G
Hij maakt nog de kranken gezond.
Vers 2
'k Was een schaap afgedwaald van de kudde weleer,
Ziel en lichaam door doornen verwond.
Wat een vreugd voor mijn ziel toen de Herder mij vond,
Want Hij maakt nog de kranken gezond.
Vers 3
'k Wijd mijn leven aan Hem Die mijn lichaam genas,
Mij verloste van schuld door Zijn Bloed.
'k Wil Hem dienen voortaan, aan Zijn zij wil ik gaan.
Al mijn gaven leg 'k neer aan Zijn voet.