28 - Uw Jezus wacht op u
 

Vers 1
  As        Des As Es
Wellicht zijt ge ver van de kudde verdwaald,
  Es7           As
En wandelt g' in duisternis nu.
        As7      Des
O kom toch tot Hem, Die 't verlo-rene zoekt.
  As   Es    Es7 As
Uw Jezus wacht nog op u.
Refrein
As          Es7
Uw Jezus wacht nog op u (nog op u).
           As
O, wijd uw leven Hem nu! (ja Hem nu!)
          As7
Al waart g' ook ontrouw,
   Des
Onverschillig of lauw,
  As  Es    Es7 As
Uw Jezus wacht nog op u.
Vers 2
Misschien heeft een stormwind vernietigd uw vreugd,
Uw levensgeluk, wreed en ruw.
O, keer u niet af van uw Trooster en Vriend.
Uw Jezus wacht nog op u.
Vers 3
Al hebt ge Gods heilige wil ook weerstaan,
O bid om vergeving dan nu.
Het Bloed van de Heiland vergeeft al uw schuld.
Uw Jezus wacht nog op u.
Vers 4
„Die tot Mij komt, werp Ik niet uit,” spreekt de Heer.
Gij kind van Gods liefde, kom nu.
Al waren uw zonden als bergen zo hoog,
Uw Jezus wacht nog op u.