28 - Uw Jezus wacht op u
 
1 Wellicht zijt ge ver van de kudde verdwaald,
En wandelt g' in duisternis nu.
O kom toch tot Hem, Die 't verlorene zoekt.
Uw Jezus wacht nog op u.
 
Refrein Uw Jezus wacht nog op u (nog op u).
O, wijd uw leven Hem nu! (ja Hem nu!)
Al waart g' ook ontrouw,
Onverschillig of lauw,
Uw Jezus wacht nog op u.
 
2 Misschien heeft een stormwind vernietigd uw vreugd,
Uw levensgeluk, wreed en ruw.
O, keer u niet af van uw Trooster en Vriend.
Uw Jezus wacht nog op u.
 
3 Al hebt ge Gods heilige wil ook weerstaan,
O bid om vergeving dan nu.
Het Bloed van de Heiland vergeeft al uw schuld.
Uw Jezus wacht nog op u.
 
4 „Die tot Mij komt, werp Ik niet uit,” spreekt de Heer.
Gij kind van Gods liefde, kom nu.
Al waren uw zonden als bergen zo hoog,
Uw Jezus wacht nog op u.