26 - Hoor, Hij roept u bij uw naam
 

Vers 1
A            E7
Over bergen, langs ravijnen,
             A
Trekt de Herder trouw en goed,
             E
Tot Hij tussen struik en heester,
  B7           E  E7
't Afgedwaalde schaap ontmoet.---
Refrein
 E7          Adim7 A
Hoort gij niet de Goede Her-der,
E7            A
Die Zijn schapen roept tezaam?
              A7 D
En ontbreekt nog aan Zijn kudde.
 A        E7   A
Hoor, Hij roept u bij uw naam.
Vers 2
O, hoor toe gij kind der wereld.
Jezus zocht u reeds zo lang.
Wilt gij niet Zijn voetspoor volgen?
Voelt gij niet Zijn teed're drang?
Vers 3
Hoor, de Goede Herder zoekt u,
't Schaap zo dierbaar aan Zijn hart.
Laat u vinden, moede ziele.
Hij verlost van zondesmart.