26 - Hoor, Hij roept u bij uw naam
 
1 Over bergen, langs ravijnen,
Trekt de Herder trouw en goed,
Tot Hij tussen struik en heester,
't Afgedwaalde schaap ontmoet.
 
Refrein Hoort gij niet de Goede Herder,
Die Zijn schapen roept tezaam?
En ontbreekt nog aan Zijn kudde.
Hoor, Hij roept u bij uw naam.
 
2 O, hoor toe gij kind der wereld.
Jezus zocht u reeds zo lang.
Wilt gij niet Zijn voetspoor volgen?
Voelt gij niet Zijn teed're drang?
 
3 Hoor, de Goede Herder zoekt u,
't Schaap zo dierbaar aan Zijn hart.
Laat u vinden, moede ziele.
Hij verlost van zondesmart.