25 - Waarom niet vandaag?
 

Vers 1
Es         Esdim7 Es
O, sluit uw oog niet voor het licht,
   Bes          Bes7  Es
Dat straalt van 's Heilands aan-gezicht.

O, luister naar Zijn liefdestem.
Fm Es Bes7  Es
Kom he-den tot Hem.
Refrein
Es           Bes    Es
O, waarom       niet van-daag?
O, waarom niet vandaag?     Waar-om niet nu?
   Bes       Bes7   Es
Waar-om       niet van-daag?
   Waar-om niet nu?     Waar-om niet nu?

O,  hoor      naar Zijn stem.
Hoor naar Zijn stem, hoor   naar Zijn stem.
Fm Es     Bes7    Es
Kom he  -   den  tot Hem.
Kom he-den, kom he-den tot Hem.
Vers 2
Geef uw hart, mijn vriend aan Jezus nu.
't Is straks wellicht te laat voor u.
Bekeer u heden tot uw Heer.
Hij mint u zo teer.
Vers 3
O, gij weet niet of gij na deez' nacht
De zon zult weerzien in haar pracht,
Niet staan zult voor die witte troon.
Wat is dan uw loon?
Vers 4
O belijd voor Jezus uwe schuld.
Hij hoort u aan met teer geduld.
O smeek Hem: „Here was mij rein”,
'k Wil d' Uwe thans zijn.
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)