25 - Waarom niet vandaag?
 
1 O, sluit uw oog niet voor het licht,
Dat straalt van 's Heilands aangezicht.
O, luister naar Zijn liefdestem.
Kom heden tot Hem.
 
Refrein O, waarom niet vandaag?
O, waarom niet vandaag? Waarom niet nu?
Waarom niet vandaag?
Waarom niet nu? Waarom niet nu?
O, hoor naar Zijn stem.
Hoor naar Zijn stem, hoor naar Zijn stem.
Kom heden tot Hem.
Kom heden, kom heden tot Hem.
 
2 Geef uw hart, mijn vriend aan Jezus nu.
't Is straks wellicht te laat voor u.
Bekeer u heden tot uw Heer.
Hij mint u zo teer.
 
3 O, gij weet niet of gij na deez' nacht
De zon zult weerzien in haar pracht,
Niet staan zult voor die witte troon.
Wat is dan uw loon?
 
4 O belijd voor Jezus uwe schuld.
Hij hoort u aan met teer geduld.
O smeek Hem: „Here was mij rein”,
'k Wil d' Uwe thans zijn.
 
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)