23 - Slechts één stap
 
1 O hoe teder en zacht klinkt des Meesters stem
Tot het dolende, moede hart:
O kom toch tot Mij met uw zonden en last.
Ik troost u in zorg en smart.
 
Refrein 't Is slechts één stap, die u scheidt van uw God.
Leg in Zijn hand nu voor eeuwig uw lot.
Stel toch niet uit, maar neem een besluit.
Doe de stap en gij zijt van Jezus.
 
2 O, aarzel niet langer, maar kom toch nu,
Want het leven gaat ras voorbij!
Waar zult gij straks zijn in de eeuwigheid?
Wellicht is uw uur nabij.
 
3 O, 't is slechts één stap tot uw dierb'ren Heer.
Toef niet langer, Hij wacht op u.
O zie toch Zijn armen naar u uitgebreid.
Hij schenkt u genade, nu.