21 - Ik heb gezien het gelaat van Jezus
 

Vers 1
  C       Cdim7  C
'k Heb gezien 't gelaat van Jezus,
     G     C  G7
En mijn ziele werd bevrijd.
             G7sus4
Nooit kan ik dat uur verge-ten
G7   C    G C
Tot in alle eeuwigheid!
Refrein
 C        Cdim7    C
Niets kan mij van Je - zus scheiden.
           C7 F  A7 Dm
'k Ben de Zijne voor altijd (altijd).
Ddim7   D     D7 As7 C
'k Heb gezien, 't gelaat van Jezus
Cdim7   D7  G7 C
 En mijn ziele is bevrijd.
Vers 2
Toen 'k berouwvol nederknielde
En Hem al mijn zonden bracht,
Hoord' ik zacht Zijn stemme fluist'ren:
„Vrees niet, 't is voor u volbracht!”
Vers 3
Al mijn zonden zijn vergeven,
Door het Bloed van Golgotha.
'k Wijd de Heiland gans mijn leven.
Prijst de Heer! Halleluja!
Vers 4
'k Heb gezien Zijn lieflijk aanschijn
En de zon is opgegaan.
Voor mijn arme, moede ziele 
Brak een nieuwe morgen aan.