20 - Bede om verlossing
 
1 Hoor, o mijn Heiland, nu mijn be
En deel m' Uw kracht en vreugde mee.
Houd vast mijn hand Heer, spreek tot mij
En maak mijn ziel van banden vrij.
 
Refrein Heiland, ik kom tot U.
O, zie mijn tranen nu.
Dierbare Jezus, hoor mijn be
En schenk mij Uw zaal'ge vree.
 
2 Ruw was het pad naar Golgotha.
Daar gaaft Ge Uw leven uit gena,
Droegt Gij mijn zonden aan het kruis,
En baande mij de weg naar huis.
 
3 'k Kniel bij Uw kruis met diep berouw.
't Is op Uw liefde dat ik bouw.
Heilig mij gans en was mij rein,
Dat 'k steeds Uw eigendom mag zijn.