18 - Neem mij zoals ik ben
 

Vers 1
G     D  G   D
O Jezus, diep ootmoedig
       Em D7 G
Kniel ik aan U - we voet.
   E7    Am E7   Am
Gij kent mijn gan-se har-te.
 A7   A6 A7 Dsus4  D
O was mij in Uw Bloed.
 D7#5 G   D  G    D
'k Be-lijd U al mijn zonden,
      Em D7 G
Die ik, ja al-le ken,
   E7          Am
En vlucht nu tot het kruishout.
   G D7 D7sus2 D7 G
Neem mij zo - als ik ben.
Vers 2
Eens leefde ik in zonden,
Maar Gij hebt mij gered.
Gij droogde al mijn tranen
En hoorde mijn gebed.
Met diep berouw kniel 'k neder,
Wijl ik mijn zonde ken.
O, was, ja was mij weder.
Neem mij zoals ik ben.
Vers 3
Mijn toevlucht en mijn sterkte
Zijt Gij o Godd'lijk Lam,
Dat om Uw volk te redden
Als mens op aarde kwam.
Voor U wil ik thans leven,
Nu ik Uw liefde ken.
O, dierb're, trouwe Jezus,
Neem mij zoals ik ben.