17 - Komt en eet
 

Vers 1
    C
Jezus nodigt: Komt en eet!
     F
Ziet de tafel is gereed!
     G7                C
Ja, Hij roept u allen tot Zijn heerlijk feest.

't Heilig manna biedt Hij u.
     F
Eet het brood des levens nu.
     G7                C
Laat uw hart versterken door de Heil'ge Geest.
Refrein
 C   G7
„Komt en eet”, zo spreekt de Heiland,
     C
„Komt en eet!” (o komt en eet).
    F       D7       G7
Sedert Golgotha staat alles reeds gereed (o komt en eet).
         C
't Bloed op 't kruishout eens gestort,
          E7   F
Heeft van schuld u vrijgekocht.
     G7                C
Daarom, hoort des Heilands stem: „Komt en eet!”
Vers 2
't Bloed dat vloeide ook voor mij,
Spreekt van zonden mij gans vrij.
Daarom drink ik deze wijn met dankb're traan,
En het lichaam van mijn Heer,
Dat verbroken werd weleer,
Voor mijn schuld, neem ik met diepe eerbied aan!
Vers 3
Heilig Lam, wij loven U.
Aan Uw voeten kniel ik nu,
En wij danken en aanbidden al tezaam!
Duizendvoudig klinkt het koor
Van Uw volk de wereld door:
Ere, ere zij Zijn grote, heil'ge Naam!