16 - Ik kom met mijn leven tot Jezus
 

Vers 1
  F           C7
'k Kom met mijn leven tot Jezus.
                  F
'k Kniel met mijn schuld aan Zijn voet.
            Bes
Heiland vol teed're ontferming,
 F      C7     F
Was mij gans rein in Uw Bloed.
Refrein
C7            F
Wek      nu nieuw leven.
Wek in mijn harte nieuw leven.
 G7             C C7
Schenk       m' U - we kracht.
Schenk mij Uw Geest en  Uw kracht.
F          Bes
U       zij de e - re,
U zij de dank en de e - re,
 F   C7     F
Eeu  -  wig gebracht.
Eeuwige lof toe-gebracht.
Vers 2
Vast in mijn Heiland geborgen,
Luister 'k alleen naar Zijn stem.
't Leven vol zond' is gestorven.
'k Weet mij gekruisigd met Hem.
Vers 3
Uit 't graf des doods thans verrezen,
Wijd ik mijn leven den Heer.
Al mijn talenten en gaven
Leg 'k aan Zijn voeten terneer
Vers 4
Vul met Uw Geest vol genade,
Heiland, mijn ziel in dit uur.
Stel mij voor and'ren ten zegen.
Doop mij met Geest en met vuur.
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)