16 - Ik kom met mijn leven tot Jezus
 
1 'k Kom met mijn leven tot Jezus.
'k Kniel met mijn schuld aan Zijn voet.
Heiland vol teed're ontferming,
Was mij gans rein in Uw Bloed.
 
Refrein Wek nu nieuw leven.
Wek in mijn harte nieuw leven.
Schenk m' Uwe kracht.
Schenk mij Uw Geest en Uw kracht.
U zij de ere,
U zij de dank en de ere,
Eeuwig gebracht.
Eeuwige lof toegebracht.
 
2 Vast in mijn Heiland geborgen,
Luister 'k alleen naar Zijn stem.
't Leven vol zond' is gestorven.
'k Weet mij gekruisigd met Hem.
 
3 Uit 't graf des doods thans verrezen,
Wijd ik mijn leven den Heer.
Al mijn talenten en gaven
Leg 'k aan Zijn voeten terneer.
 
4 Vul met Uw Geest vol genade,
Heiland, mijn ziel in dit uur.
Stel mij voor and'ren ten zegen.
Doop mij met Geest en met vuur.
 
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)