15 - Ik geef in dit uur
 
1 Ik geef in dit uur nu mijn leven aan God.
'k Gehoorzaam met vreugde Zijn heilig gebod.
Met Christus gestorven, verrezen met Hem,
Volg 'k voortaan gewillig Zijn vriend'lijke stem.
 
Refrein „Geloof, word gedoopt en vervuld met Gods Geest”,
Zo is 's Heren boodschap van oudsher geweest.
O, neem nu mijn leven voor eeuwig, o Heer.
Doorstroom mij met kracht tot Uw eer (tot Uw eer).
 
2 O machtig symbool is deez' Heilige doop,
Van reinheid des harten en zalige hoop,
't Verleden begraven, de toekomst zo schoon,
Een wandel in 't licht met de Heiland, Gods Zoon.
 
3 Voorbij is het oude, ik ben nu Gods kind,
En weet mij door Jezus zo teder bemind.
Geheiligd in Hem en gesterkt in dit uur,
Ga 'k voorwaarts, getuigend vol liefde en vuur.