14 - Jezus' wederkomst
 
1 O, brengt de blijde tijding:
De Heiland komt weldra!
Roept 't uit aan alle stranden:
Hij komt, Halleluja!
De hoop van onze ziele,
De lichtstar van ons hart,
Vol van glorie en van kracht.
 
Refrein Ziende op Zijn kruis alleen (Zijn kruis alleen)
Gaan wij blij door 't leven heen (door 't leven heen).
De blijde ure nadert,
Dat Hij Zijn schaar vergadert
En leidt in volle heerlijkheid!
 
2 O, roept de arme zielen,
Die dwalen in de nacht.
O spreekt hun van uw Jezus,
Zijn liefde en wondermacht,
Van al Zijn bitter lijden
Op 't kruis van Golgotha,
Van Zijn mildheid en gena.
 
3 Wij wachten onze Meester,
Gereinigd is ons kleed,
Door 't Bloed van Jezus' wonden.
De lampen zijn gereed.
Wij zullen dra aanschouwen
Zijn lief'lijk aangezicht,
Met Hem wand'len in het licht.