12 - Maranatha
 

Vers 1
    As
Jezus komt straks, halleluja!
   Des      As
Jezus komt, o, zaligheid,

Om de leliŽn te verzaam'len
     Es     Bes7  Es
voor Zijn hof, reeds lang bereid.
Refrein
As
Maranatha! Halleluja!
   Des      As
Jezus komt, o, zaligheid!
  Des     As
Maranatha! Halleluja!
        Es7  As
Vreugd' tot in eeuwigheid!
Vers 2
Zie ons wachten aan de stromen
Van de ruisende Jordaan.
Nog een wijle, volk des Heren,
En wij zullen overgaan.
Vers 3
Wast uw kleed'ren, vult de lampen,
Waakt en bidt te allen tijd,
Want de Bruidegom zal komen
En verschijnt in heerlijkheid!
Vers 4
'k Hoor het ruisen van de palmen
In het hemels paradijs.
Zilv'ren klokjes, eng'lenzangen
Brengen Jezus lof en prijs.