12 - Maranatha
 
1 Jezus komt straks, halleluja!
Jezus komt, o, zaligheid,
Om de leliŽn te verzaam'len
voor Zijn hof, reeds lang bereid.
 
Refrein Maranatha! Halleluja!
Jezus komt, o, zaligheid!
Maranatha! Halleluja!
Vreugd' tot in eeuwigheid!
 
2 Zie ons wachten aan de stromen
Van de ruisende Jordaan.
Nog een wijle, volk des Heren,
En wij zullen overgaan.
 
3 Wast uw kleed'ren, vult de lampen,
Waakt en bidt te allen tijd,
Want de Bruidegom zal komen
En verschijnt in heerlijkheid!
 
4 'k Hoor het ruisen van de palmen
In het hemels paradijs.
Zilv'ren klokjes, eng'lenzangen
Brengen Jezus lof en prijs.