10 - Terug naar Pinksteren
 

Vers 1
 Bes    Es     Bes  Besdim Bes
„Hij zal u dopen met Geest en met vuur”,
   Gm     C7  F C7 F7
Dat heeft Gods Woord ons beloofd.
   Bes      Es F C7 F7
Een licht zal stralen in uw hart,
            Bes   Es  F
Dat weg drijft ied're zond' en smart,---
Es  Bes       F6  F7 Bes
Een glans die nooit wordt ge-doofd.
Refrein
 F7
Woont Hij in uw hart?
     Bes
Woont Hij in uw hart?
      C7       F C7 F  C  F7
Woont de Trooster reeds in--- uw hart (uw hart)?
  Bes      Besdim Bes     Bes7 Es
Hij wil u thans do - pen  met Geest en met vuur.
Edim   Bes Bessus4 Bes C F7 Bes  Es Bes
Woont de Troos - ter reeds in uw hart (uw hart)?
Vers 2
Gemeente Gods, ontwaak! ontwaak!
Want Jezus' komst is nabij.
Keer weer tot 't oude Pinksterfeest
En bid om gaven van Gods Geest.
Kom, strijd weer zij aan zij!
Vers 3
Gods wolk is nog gevuld met kracht,
Met glorie als voorheen.
Het levend water vloeit voor u.
O, nader tot de bron, ja nu
Met blijdschap toegetreźn.
Vers 4
Keer weer tot 't eerste Pinkstervuur,
Dat smeult diep in uw ziel.
De Heil'ge Geest blaast de vlam weer aan,
Opdat gij weder uit zult gaan
Tot hem die in zonden viel.