10 - Terug naar Pinksteren
 
1 „Hij zal u dopen met Geest en met vuur”,
Dat heeft Gods Woord ons beloofd.
Een licht zal stralen in uw hart,
Dat weg drijft ied're zond' en smart,
Een glans die nooit wordt gedoofd.
 
Refrein Woont Hij in uw hart?
Woont Hij in uw hart?
Woont de Trooster reeds in uw hart (uw hart)?
Hij wil u thans dopen met Geest en met vuur.
Woont de Trooster reeds in uw hart (uw hart)?
 
2 Gemeente Gods, ontwaak! ontwaak!
Want Jezus' komst is nabij.
Keer weer tot 't oude Pinksterfeest
En bid om gaven van Gods Geest.
Kom, strijd weer zij aan zij!
 
3 Gods wolk is nog gevuld met kracht,
Met glorie als voorheen.
Het levend water vloeit voor u.
O, nader tot de bron, ja nu
Met blijdschap toegetreźn.
 
4 Keer weer tot 't eerste Pinkstervuur,
Dat smeult diep in uw ziel.
De Heil'ge Geest blaast de vlam weer aan,
Opdat gij weder uit zult gaan
Tot hem die in zonden viel.