9 - Toen ik gedoopt werd met Gods Geest en vuur
 

Vers 1
As         Des     Desm As
O, de wondervolle blijdschap en de glorie,
Es    Es7               As
Die mijn hart doorstroomden in dat blijde uur,
            Des    Desm As
Toen Gods liefde mij vervulde met vic - torie,
   B7 Es        Bes7       Es    Bes7   Es7
En 'k gedoopt werd met de Heil'ge Geest en vuur (Gods Geest en vuur).
Refrein
As         Es       As  Des   As
O, wat vreugde, dat Jezus kwam tot mij (kwam tot mij),
     Des               As
Dat Zijn kruisdood mij van zonde maakte vrij (ja maakte vrij).
    Es  As    Es7
Wat een zalig Pinksterfeest,
    Fm    Es   As
Is dat voor mijn ziel geweest,
 F7    Besm Des As    Es7   As  Des Desm As
Toen 'k gedoopt werd met Gods Geest en vuur (en met vuur).
Vers 2
In het licht van Gods genade zag 'k mijn leven,
Vol van zelfzucht, ijdelheid en dwaze trots.
Toen besloot ik, gans mijn al aan God te geven,
En op Hem te bouwen als mijn eeuw'ge Rots (mijn eeuw'ge Rots).
Vers 3
Nu is in mijn donker hart het licht ontstoken,
Van de liefde Gods, zo teer en wonderschoon,
En mijn ziel is als een rozenknop ontloken
Voor de zonneglans, die afstraalt van Gods troon
                      (straalt van Gods troon).
Vers 4
't Zware oordeel is nu van mijn ziel geweken.
Gods gena verdreef de neev'len, koud en kil,
En Zijn Geest doorstroomt mijn hart als waterbeken,
Sinds ik mij ootmoedig boog voor 's Vaders wil (voor 's Vaders wil).