7 - Toen de kracht Gods op mij viel
 

Vers 1
As
O, die zaal'ge vreugd, in dat heilig uur,
      Es7
Toen 'k gedoopt werd met Gods Geest,
     As    As7   Des
En 'k in nieuwe tongen mijn Heiland prees
    As   Es7   As
Op dat heilig Pinksterfeest.
Refrein
 As         Des   As
Toen de kracht Gods op mij viel,
              Es
Kwam er blijdschap in mijn ziel.
     As     C7   Des
Ied're schaduw week voor 't gouden licht,
  Desm As    Es7   As
Toen de kracht Gods op mij viel.
          Des   As
Toen de kracht Gods op mij viel,
              Es
Kwam er blijdschap in mijn ziel.
     As     C7   Des
Ied're schaduw week voor 't gouden licht,
  Desm As    Es7   As
Toen de kracht Gods op mij viel.
Vers 2
Zijt gij aangegord tot Gods heil'ge dienst
Met de waap'nen van Zijn kracht?
Overwinnaar is slechts dat kind van God,
Dat bekleed is met Gods macht.
Vers 3
Leg uw al nu neer aan des Heilands voet.
Stel niet uit, maar doe het nu.
Hij wil zeeg'nen u met Gods Geest en vuur.
Ja, die doop is ook voor u!
Vers 4
Is uw lamp gevuld? Want de Heiland komt.
Is uw bruidsgewaad gereed?
O laat dopen u met de Heil'ge Geest,
En trek aan het nieuwe kleed.