7 - Toen de kracht Gods op mij viel
 
1 O, die zaal'ge vreugd, in dat heilig uur,
Toen 'k gedoopt werd met Gods Geest,
En 'k in nieuwe tongen mijn Heiland prees
Op dat heilig Pinksterfeest.
 
Refrein Toen de kracht Gods op mij viel,
Kwam er blijdschap in mijn ziel.
Ied're schaduw week voor 't gouden licht,
Toen de kracht Gods op mij viel.
Toen de kracht Gods op mij viel,
Kwam er blijdschap in mijn ziel.
Ied're schaduw week voor 't gouden licht,
Toen de kracht Gods op mij viel.
 
2 Zijt gij aangegord tot Gods heil'ge dienst
Met de waap'nen van Zijn kracht?
Overwinnaar is slechts dat kind van God,
Dat bekleed is met Gods macht.
 
3 Leg uw al nu neer aan des Heilands voet.
Stel niet uit, maar doe het nu.
Hij wil zeeg'nen u met Gods Geest en vuur.
Ja, die doop is ook voor u!
 
4 Is uw lamp gevuld? Want de Heiland komt.
Is uw bruidsgewaad gereed?
O laat dopen u met de Heil'ge Geest,
En trek aan het nieuwe kleed.