5 - De opstanding des Heren
 

Vers 1
Es
Halleluja, prijst den Heer!

Op deez' dag vol van vreugde,
 Bes7
Brengt Gods volk, Jezus eer,
   Es As   Es
Onze Heiland en Heer,

Die eens boette onze schuld
    Bes7     Es
Op het kruis van Calvarie.

Daar heeft Jezus in victorie
           Bes7 Es
Gans de wet voor ons ver-vuld.
Refrein
Cm
In het donkere graf
           G
Legden vrienden Hem neder,
    Cm     Bes             Es
Maar de morgenglans wekte uit de doodsslaap Hem weer.

Hij rees op uit het graf,
     Bes7    Es
Hij mijn Heiland en Here.
    Cm  G Cm Bes
O, dat elk-een Hem e-re,
     F7       Bes
Die Zijn leven voor ons gaf.
Bes7 Es  Bes Es
Hal-leluja, halleluja!
            As
Trekt het feestkleed nu aan.
   Es   Cm    B7
Halleluja, prijst den Heer!
As   Es    Bes7 Es
Hij is waarlijk op-ge-staan!
Vers 2
Halleluja, Jezus leeft,
En Hij bidt voor de zijnen,
Voor Zijn volk hier op aard,
Met veel zorgen bezwaard,
En Zijn Geest vol liefd' en kracht,
Wil versterken hun harten,
Hen vertroosten in smarten,
Als een sterre in de nacht.
Vers 3
Halleluja, Jezus leeft.
Al Zijn opstandingskrachten,
Zijn het deel van Gods kind,
Dat de Heiland bemint.
Ja Hij is mijn ziel nabij,
Wil mijn helper steeds wezen.
In genade onvolprezen,
Staat Hij immer ons terzij.