5 - De opstanding des Heren
 
1 Halleluja, prijst den Heer!
Op deez' dag vol van vreugde,
Brengt Gods volk, Jezus eer,
Onze Heiland en Heer,
Die eens boette onze schuld
Op het kruis van Calvarie.
Daar heeft Jezus in victorie
Gans de wet voor ons vervuld.
 
Refrein In het donkere graf
Legden vrienden Hem neder,
Maar de morgenglans wekte uit de doodsslaap Hem weer.
Hij rees op uit het graf,
Hij mijn Heiland en Here.
O, dat elkeen Hem ere,
Die Zijn leven voor ons gaf.
Halleluja, halleluja!
Trekt het feestkleed nu aan.
Halleluja, prijst den Heer!
Hij is waarlijk opgestaan!
 
2 Halleluja, Jezus leeft,
En Hij bidt voor de zijnen,
Voor Zijn volk hier op aard,
Met veel zorgen bezwaard,
En Zijn Geest vol liefd' en kracht,
Wil versterken hun harten,
Hen vertroosten in smarten,
Als een sterre in de nacht.
 
3 Halleluja, Jezus leeft.
Al Zijn opstandingskrachten,
Zijn het deel van Gods kind,
Dat de Heiland bemint.
Ja Hij is mijn ziel nabij,
Wil mijn helper steeds wezen.
In genade onvolprezen,
Staat Hij immer ons terzij.