4 - Ja, de Heer is waarlijk opgestaan
 
1 Ja, de Heer is waarlijk opgestaan!
En woont nu in mijn hart.
Daar regeert Hij in Zijn majesteit,
Mijn troost bij zorg en smart! (en smart!).
 
Refrein Ja, de Heer is waarlijk opgestaan!
Heeft Zijn volk met hoog're krachten aangedaan,
Draagt voor ons de overwinningsvaan.
Hij is waarlijk opgestaan!
Hij is waarlijk, waarlijk opgestaan!
 
2 Ja, de Heer is waarlijk opgestaan!
Mijn kracht, mijn troost is Hij!
Tot Zijn tempel maakt Hij mijn zondaarshart,
Dat stemt mij o, zo blij! (zo blij!).
 
3 Ja, de Heer is waarlijk opgestaan!
De steen is weg van 't graf!
Hemels zonlicht straalt in de duisternis,
Het dodenkleed viel af! (viel af!).
 
4 Ja, de Heer is waarlijk opgestaan!
Zijn liefde is mij nabij,
En doopte mij met vuur en Geest,
Mijn Heer en God is Hij! (is Hij!).
 
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)