3 - Genageld aan het kruis
 

Vers 1
Es         As Es   Bes7
Wat een dierbare, dierbare Redder,
          Es Bes7 Es
Die Zijn leven eens gaf voor mij.
            As  Es  Bes7
Ja, Zijn Bloed op het kruis vergoten,
           Es Bes7 Es
Maakte 't mensdom van zonden vrij.
Refrein
Es                   Bes
Ja, Hij stierf aan het kruis voor   mij.
Ja, Hij stierf aan het kruis, aan het kruis ook voor mij.
     Bes7             Es
Ja, Hij stierf aan het kruis voor   mij.
Ja, Hij stierf aan het kruis, aan het kruis ook voor mij.
              Es7  As    Es
Jezus kocht met Zijn Bloed van schuld ons vrij.
               Bes7 Es
Ja, Hij stierf aan het kruis voor mij.
Vers 2
Eens verliet Hij de hemelse glorie,
Daalde neer op deez' aard vol schuld,
Om te sterven voor onze zonden.
Daarmee heeft Hij Gods wet vervuld.
Vers 3
Zie, Zijn handen en voeten doorgraven,
Wreed gekroond Zijn onschuldig hoofd,
Om de weg naar Gods troon te banen
Voor de ziel die in Jezus g'looft.
Vers 4
Liefde daald' uit de hemel terneder,
Liefde vond het verloren lam.
Geef uw leven aan Jezus weder,
Die uw zonden eens op Zich nam.
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)