3 - Genageld aan het kruis
 
1 Wat een dierbare, dierbare Redder,
Die Zijn leven eens gaf voor mij.
Ja, Zijn Bloed op het kruis vergoten,
Maakte 't mensdom van zonden vrij.
 
Refrein Ja, Hij stierf aan het kruis voor mij.
Ja, Hij stierf aan het kruis, aan het kruis ook voor mij.
Ja, Hij stierf aan het kruis voor mij.
Ja, Hij stierf aan het kruis, aan het kruis ook voor mij.
Jezus kocht met Zijn Bloed van schuld ons vrij.
Ja, Hij stierf aan het kruis voor mij.
 
2 Eens verliet Hij de hemelse glorie,
Daalde neer op deez' aard vol schuld,
Om te sterven voor onze zonden.
Daarmee heeft Hij Gods wet vervuld.
 
3 Zie, Zijn handen en voeten doorgraven,
Wreed gekroond Zijn onschuldig hoofd,
Om de weg naar Gods troon te banen
Voor de ziel die in Jezus g'looft.
 
4 Liefde daald' uit de hemel terneder,
Liefde vond het verloren lam.
Geef uw leven aan Jezus weder,
Die uw zonden eens op Zich nam.
 
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)