2 - Het ruwe, oude kruis
 

Vers 1
Bes
Op een heuvel ver weg,
      Es
Zie 'k een ruw houten kruis,
  C    F7          Bes
't Is het beeld van schande en smart.

En ik klem m' aan dat kruis,
      Es
Want daar stierf eens mijn Heer,
C   F7          Bes
Om te helen gebrook'nen van hart.
Refrein
 F7               Bes
Daarom min ik dat ruw' ou-de kruis,
Daarom min ik dat kruis,  dat kruis,
Daarom min ik dat kruis,  dat ruw' oude kruis,
    Es               Bes
Tot verwinnaar 'k zal staan voor Gods troon,
                   Es
Ja, ik klem m' aan dat ruw' ou-de kruis,
Ja, ik klem m' aan dat kruis,  dat ruw' oude kruis,
   Bes     F7      Bes
Tot omhoog ik het ruil voor een kroon.
Vers 2
O dat ruw' oude kruis,
Door de wereld veracht,
Dat heeft wond're bekoring voor mij.
Want voor mij ook droeg Hij
Het naar bang Golgotha,
Om te maken van zonde mij vrij.
Vers 3
Van dat ruw' oude kruis
Vloeide 't reinigend Bloed,
Toen mijn Jezus daar leed en stierf.
Ja 't was Hij, Die aan 't kruis,
O zo wreed en zo ruw,
Mij verlossing en vrede verwierf.
Vers 4
Aan dat ruw' oude kruis
Blijf ik immer getrouw,
En ik deel in zijn schande en hoon,
Want als 'k volg, waar Hij leidt,
Heeft God thuis mij bereid
Een gans schoon onverwelkbare kroon.
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.
De in groen vermelde tekst is een tweede tegenzangpartij.)