1 - Geprezen zij God
 

Vers 1
 As Es7   As      Es7      As
Geprezen zij God, die ons zond van den troon,
  Des     As     Bes7   Es
Tot redding der wereld Zijn e-nige Zoon.
 As Es7    As     Es   As
Gebo-ren werd Hij in een donkere stal,
As7 Des    As Es As      Es7 As
De machtigste Koning van 't ganse heelal.
Refrein
 As
Looft den Heer, looft den Heer!
        Es  As Es
Brengt Hem lofprijs en eer.
 Es
Prijst Zijn Naam, prijst Zijn Naam!
    As   Es7 As
Al gij volken tezaam.
Es7 As Es7   As     Es7      As
Ge-pre-zen zij God, die ons zond van Zijn troon
As7 Des     As Es  As   Es7 As
Tot redding der wereld, Zijn enige Zoon.
Vers 2
Hij kwam om te sterven voor ons aan het kruis,
De weg ons te banen naar 't hemels tehuis.
Hij droeg onze zonden met heilig geduld
En heeft onze zielen met vrede vervuld.
Vers 3
O sterre van Bethlehem, straal in ons hart,
Verdrijf al het duister, van zonde en smart.
Uw koninkrijk kome, o Jezus, Gods Zoon,
Dat elkeen zich buig' voor Uw heilige troon.