1 - Geprezen zij God
 
1 Geprezen zij God, die ons zond van den troon,
Tot redding der wereld Zijn enige Zoon.
Geboren werd Hij in een donkere stal,
De machtigste Koning van 't ganse heelal.
 
Refrein Looft den Heer, looft den Heer!
Brengt Hem lofprijs en eer.
Prijst Zijn Naam, prijst Zijn Naam!
Al gij volken tezaam.
Geprezen zij God, die ons zond van Zijn troon
Tot redding der wereld, Zijn enige Zoon.
 
2 Hij kwam om te sterven voor ons aan het kruis,
De weg ons te banen naar 't hemels tehuis.
Hij droeg onze zonden met heilig geduld
En heeft onze zielen met vrede vervuld.
 
3 O sterre van Bethlehem, straal in ons hart,
Verdrijf al het duister, van zonde en smart.
Uw koninkrijk kome, o Jezus, Gods Zoon,
Dat elkeen zich buig' voor Uw heilige troon.