Kop
De Bijbel zegt....
Maak uw keuze:


Naast de mensen heeft God in het begin ook engelen geschapen.
In de eerste plaats was de duivel ook een engel.
Als engel wilde hij zijn als God en ook eer en aanbidding van de mensen ontvangen.
De duivel is een diep bedorven wezen, die alleen maar kwaad en ellende kan voortbrengen.
Hij is er constant op uit om de mensen van God gescheiden te houden.

De Bijbel zegt:

Johannes 8:44.
„Hij (de duivel) is al sinds het begin een moordenaar
en heeft altijd buiten de waarheid gestaan, want de waarheid is hem vreemd.
Hij kan alleen maar liegen. Hij is de bron van de leugen.”

2 CorinthiŽrs 11:5.
„Satan (de duivel) zelf kan zich voordoen als een engel van het licht.”

satan
De duivel gaat rond
als een brullende leeuw
2 Petrus 5:8.
„Maar ondanks dat moet u de situatie goed inzien en op uw hoede zijn
voor de grote tegenstander van God, de duivel.
Hij gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden.”

De duivel zal nooit zijn ware karakter openlijk tonen.
Naar zijn aard wil hij door onrecht, leugen, verleiding, kwaad en corruptie zijn doelen bereiken.

De duivel:

  • IS DE VERLEIDER TOT HET KWAAD.
  • IS DE GROTE LEUGENAAR.
  • IS DE MENSENMOORDENAAR.