Kop
De Bijbel zegt....
Maak uw keuze:


Een christen is iemand die Jezus Christus aanvaard heeft in zijn leven als zijn/haar Verlosser, Heer en Koning.
Iemand die de Heilige Geest ontvangen heeft en zich door die Geest laat leiden.
Het is door diezelfde Geest dat een christen er naar verlangt om de Bijbel te lezen en te leven naar hetgeen God daarin zegt.

De Bijbel zegt:

Volgen
Je kruis dragen en Jezus volgen
Lukas 9:23.
„Daarna zei Hij (Jezus) tegen allen die bij Hem waren:
Wie bij Mij wil horen, moet zichzelf volledig onbelangrijk vinden.
Hij moet iedere dag zijn kruis dragen en dicht bij Mij blijven.”

Colossenzen 3:16.
„Laat uw hart vol zijn van Christus' woord. Zijn woorden zullen uw leven verrijken en u wijsheid geven. Leer ze aan elkaar, wijs elkaar ermee terecht en zing erover in psalmen, lofgezangen en geestelijke liederen.”

Johannes 13:34-35.
„Dit is een nieuwe opdracht die Ik u geef: Heb liefde voor elkaar.
Heb voor elkaar net zoveel liefde als Ik voor u heb.
Aan de onderlinge liefde zullen de mensen zien dat u mijn discipelen bent.”

De Heilige Geest helpt een christen om de woorden van Jezus Christus, die hij/zij in zijn hart heeft, in praktijk te brengen.
Hij/zij heeft ook het verlangen om in liefde andere christenen te ontmoeten en in alles met hen op te trekken.

Zonde is een macht die in het hart van ieder mens zit en waardoor de mens kwade en slechte dingen doet.

Een christen is:

  • IEMAND DIE AANVAARDT DAT DE BIJBEL HET WOORD VAN GOD IS.
  • IEMAND DIE JEZUS CHRISTUS AANGENOMEN HEEFT
    ALS VERLOSSER EN KONING VAN ZIJN/HAAR LEVEN.
  • IEMAND DIE JEZUS CHRISTUS DE EERSTE PLAATS IN ZIJN LEVEN GEEFT
    EN HEM IN ALLES WIL VOLGEN.
  • IEMAND DIE DE HEILIGE GEEST ONTVANGEN HEEFT
    EN ZICH DOOR HEM LAAT HELPEN, BEMOEDIGEN, ONDERWIJZEN EN VERTROOSTEN.