Kop
De Bijbel zegt....
Maak uw keuze:


Bidden Bidden is praten met God. Een christen staat in een vader/zoon relatie tot God.
Hij/zij mag God dan ook aanspreken met Vader.
Bidden is niet uit het hoofd geleerde volzinnen citeren.
Zoals een kind alles met zijn vader bespreekt en deelt,
zo verlangt God de Vader er ook naar dat Zijn kinderen alles met Hem delen.

De Bijbel zegt:

MattheŁs 6:6.
„Als u bidt, moet u dat ergens doen waar u helemaal alleen bent.
Doe de deur achter u dicht en bid in het geheim tot uw Vader.
En uw Vader die al uw geheimen kent, zal u belonen.”

Filippenzen 4:6.
„Maak u nergens zorgen over, maar bid voor alles. Vertel God al uw problemen en verlangens en vergeet vooral niet Hem te danken voor alles wat Hij doet.”

MattheŁs 6:9.
„Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt....”

Colossenzen 4:2.
„Blijf altijd bidden. Verslap daarin niet en toon de Here uw dankbaarheid.”

In het gebed opent een christen zijn hart voor God. Bidden is niet alleen maar dingen vragen aan God. Het is ook Hem danken en eren voor Wie Hij is en voor alles wat Hij gedaan heeft voor ons en voor alles wat Hij ons dagelijks schenkt.

Bidden is:

  • PRATEN MET GOD.
  • GOD DANKEN VOOR ALLES WAT HIJ DOET EN GEDAAN HEEFT VOOR ONS.
  • DE DIEPSTE DINGEN VAN ONS HART BESPREKEN EN DELEN MET GOD.
  • LUISTEREN NAAR GODS ANTWOORD OP ONZE GEBEDEN.