Kop
De Bijbel zegt....
Maak uw keuze:


Tijdens Zijn verblijf op aarde heeft Jezus getoond dat Hij door Zijn hemelse Vader gezonden was.
Hij was gezonden om de wil van God aan de mensen te tonen door Zijn manier van leven, spreken en handelen.

De Bijbel zegt:

Jezus geneest een melaatse
Jezus geneest een melaatse,
ets van Rembrandt
Handelingen 10:38.
„Hij (Jezus Christus) trok het land door en deed heel veel goeds.
Hij genas alle mensen die in de macht van de duivel leefden, want God was met Hem.”

Johannes 3:2.
„Rabbi (Nicodemus tot Jezus), wij weten, dat Gij van God gekomen zijt als leraar;
want niemand kan die tekenen doen, welke Gij doet, tenzij God met hem is.”

Johannes 14:9.
„Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.”

Door Zijn woorden en werken moesten de mensen in Jezus' dagen tot de conclusie komen dat Hij door God gezonden was. Hij sprak over Zijn Vader in de hemel, genas mensen, bevrijdde mensen van boze machten en schonk vergeving van zonden. Door dit alles toonde Hij de liefde van Zijn hemelse Vader. Om God te kennen, moet men eerst Jezus Christus kennen.

Toen Jezus op aarde was:

  • HEEFT GOD DOOR HEM TOT DE MENSEN GESPROKEN.
  • GING HIJ DOOR HET LAND OM HET GOEDE VOOR DE MENSEN TE DOEN.
  • HEEFT HIJ DOOR ZIJN LEVEN, SPREKEN EN HANDELEN ZIJN VADER GETOOND.