Kop
De Bijbel zegt....
Maak uw keuze:


Vele eeuwen voordat Jezus op aarde woonde en werkte, hebben bijzondere mensen (profeten) over Zijn komst gesproken.
Zij spraken over Zijn moeder, de plaats van geboorte, bijzondere eigenschappen van Hem, over Zijn lijden, etc.
Al deze voorspellingen (profetieŽn) zijn uitgekomen.

De Bijbel zegt:

Boekrol Jesaja
Oude boekrol van de profeet Jesaja
Jesaja 7:14.
„De Here zal Zelf een teken vaststellen:
Een maagd zal een kind krijgen en zij zal het kind ImmanuŽl noemen.
(Dit betekent 'God met ons').”

Jesaja 9:5.
„Want een kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven,
en de heerschappij rust op Zijn schouder
en men noemt Hem Wonderbare Raadsman, Sterke God,
Eeuwige Vader, Vredevorst.”

Jesaja 53:7.
„Hij werd mishandeld, maar Hij liet zich verdrukken en deed Zijn mond niet open;
als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders,
zo deed Hij zijn mond niet open.”

Vele jaren voor Zijn komst werd reeds van Jezus gezegd:

  • DAT HIJ UIT EEN MAAGD GEBOREN ZOU WORDEN.
  • DAT HIJ ZOU ZIJN: KONING, VREDEVORST, STERKE GOD EN WONDERBARE RAADSMAN.
  • DAT HIJ ZOU LIJDEN ALS EEN OFFERLAM VOOR DE ZONDE VAN DE MENSEN.