Kop
De Bijbel zegt....
Maak uw keuze:


Na Zijn opstanding is Jezus Christus terug gegaan naar Zijn Vader in de hemel.
Hij heeft daar als de Koning der koningen plaats genomen op de troon.
Vanaf die plaats helpt Hij als hogepriester Zijn volgelingen op aarde.
Ook is Hij daar bezig om een plaats te bereiden voor Zijn volgelingen.

De Bijbel zegt:

Hemelvaart
Hemelvaart
Marcus 16:19.
„De Here Jezus dan werd, nadat Hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft Zich gezet aan de rechterhand Gods.”

Johannes 14:2.
„Waar Mijn Vader woont, zijn vele huizen. Als dat niet zo was, zou ik het u wel gezegd hebben. Ik ga er nu heen om alles voor u in orde te maken.”

HebreeŽn 4:14.
„Maar Jezus, de Zoon van God, is onze grote hogepriester, Die naar de hemel is gegaan om ons te helpen; daarom moeten wij geen ogenblik aan Hem twijfelen.”

Nadat Jezus na de opstanding nog een korte tijd op aarde was geweest, en Hij duidelijk zichtbaar was voor de aanwezige discipelen, is Hij opgenomen en door de lucht naar de hemel gegaan.

Jezus is nu:

  • OP DE TROON BIJ ZIJN VADER.
  • ALS HOGEPRIESTER IN DE HEMEL OM ZIJN VOLGELINGEN TE HELPEN.
  • BEZIG OM EEN PLAATS IN DE HEMEL KLAAR TE MAKEN VOOR HEN DIE HEM LIEFHEBBEN.