Kop
De Bijbel zegt....
Maak uw keuze:


Ieder mens heeft zich wel eens afgevraagd: waar ga ik heen en waar kom ik verdaan.
Is de mens het eindproduct van een toevallige en grillige oerkracht?
In de Bijbel zegt God waardevolle dingen over de herkomst van de mens.
Daaruit blijkt dat God op een bijzondere wijze betrokken was bij het ontstaan van de mens.

De Bijbel zegt:

Stof van de aarde
God schiep de mens uit stof
Genesis 1:26.
„Toen zei God: Laat Ons mensen maken die op Ons lijken en kunnen heersen over alle dieren op aarde, in de zeeŽn en in de lucht.”

Genesis 2:7.
„Toen vormde de Here God het lichaam van de mens uit het stof van de aarde en blies hem de levensadem in. Zo werd de mens een levend wezen.”

Naast alles wat God heeft gemaakt is de mens uniek. Bepaalde eigenschappen die God bezit, heeft Hij ook aan de mens gegeven. De mens neemt een bijzondere plaats in, in Gods schepping.

De mens:

  • HEEFT ZIJN OORSPRONG IN GOD.
  • IS GESCHAPEN NAAR HET BEELD VAN GOD.
  • IS GEROEPEN OM EEN RELATIE MET GOD TE HEBBEN.
  • IS ER OM GOD TE EREN EN TE AANBIDDEN.