Kop
De Bijbel zegt....
Maak uw keuze:


Een christen leeft vanuit de hoop en de zekerheid dat Jezus Christus eens terug zal komen naar deze aarde.
Bij Zijn eerste komst kwam Hij als een dienaar naar deze wereld.
Bij Zijn tweede komst komt Hij terug als de grote Koning van het universum.
Dan zal ieder mens voor Hem moeten buigen.

De Bijbel zegt:

Terugkeer op aarde
Terugkeer op aarde
Handelingen 1:11.
„Mannen uit Galilea, zeiden zij, wat staat u toch naar de lucht te kijken? Jezus is in de hemel opgenomen. Maar Hij zal net zo terugkomen als u Hem hebt zien weggaan.”

Lukas 21:27.
„en dan, dan zullen zij Mij (Jezus) zien komen in een wolk, met macht en schitterende majesteit.”

1 Johannes 2:28.
„Nogmaals, vrienden, blijf ťťn met de Here. Dan zullen wij Hem kunnen ontmoeten en ons niet voor Hem hoeven te schamen.”

Filippenzen 2: 10-11.
„Zodat in de naam van Jezus iedereen in de hemel, op aarde en onder de aarde zijn knieŽn zal buigen en openlijk zal erkennen tot eer van God de Vader, dat Jezus Christus de Here is.”

Johannes 14:3.
„Wanneer Ik daarmee (met plaats voorbereiden in de hemel) klaar ben, kom Ik terug om u op te halen.
Dan mag u voor altijd bij Mij zijn.”

Alleen op grond van de tweede komst van Jezus Christus is er hoop en verwachting en toekomst voor de mens.
Door Zijn komst zal er een einde komen aan alle onrecht, honger, oorlog en ellende.
Iedereen zal dan Jezus Christus als de grote Koning moeten erkennen.

Jezus komt terug naar deze aarde.

  • ALS KONING VAN ALLE KONINGEN ZAL JEZUS TERUGKEREN NAAR DEZE AARDE.
  • ALS HIJ TERUGKOMT ZAL IEDEREEN VOOR HEM MOETEN BUIGEN.
  • HIJ KOMT TERUG ZOALS HIJ IS HEENGEGAAN.