Kop
De Bijbel zegt....
Maak uw keuze:


In het verre verleden was er een tijd op deze aarde dat alles goed was.
Er was geen ziekte, geen dood, geen haat. Alles was volmaakt.
De mens erkende dat God zijn Schepper was en ging op een juiste wijze om met de schepping, de flora en de fauna.

De Bijbel zegt:

Het paradijs
Adam en Eva in het paradijs
Genesis 1:31.
„Toen overzag God alles wat Hij gemaakt had en het was heel goed. Zo eindigde Hij de eerste dag.”

Openbaringen 4:11.
„Here, onze God, U bent alle lof, eer en macht waard, omdat U alles gemaakt hebt. Alles is ontstaan en gemaakt, omdat U het wilde.”

God zelf bevestigde dat in het begin alles heel goed was. Het was helemaal zoals God het bedoeld had.
De mens kende geen kwaad en leefde optimaal door zijn relatie met God. Er was sprake van een volmaakte harmonie.

In het begin:

  • WAS ALLES GOED.
  • WAS DE MENS VOLMAAKT.
  • ZEI GOD DAT ALLES HEEL GOED WAS.
  • WAS ER GEEN ZIEKTE, ANGST, HAAT, DOOD, ETC.