Kop
Bijtanken
Maak uw keuze:
Een psalm van David. Here, U ziet alles van mij; U kent mij helemaal zoals ik ben. U weet het als ik zit en als ik weer opsta; vanuit de hemel weet u wat ik denk. U ziet waar ik heen ga en weet wanneer ik ga liggen. Alles wat ik doe, is voor U bekend. Elk woord dat ik uitspreek kent U al, Here. U bent bij mij, naast mij, voor mij, achter mij. Uw hand rust op mij. Het is voor mij onmogelijk dat te begrijpen. Het is zo wonderlijk, zo hoog. Hoe zou ik mij kunnen verbergen voor uw Geest; waar zou ik naar toe moeten om U te ontvluchten? Als ik naar de hemel ging, zag ik U daar. Als ik neerdaalde in het dodenrijk, zou ik U ook daar ontmoeten. Zelfs als ik vleugels had en ging wonen aan de andere kant van de zee, zou ik U daar ontmoeten. U zou mij vasthouden en uw rechterhand zou mij stevig leidenÖ.. U hebt mij immers in de buik van mijn moeder gemaakt? Mijn hele lichaam werd door U geweven. Ik prijs U omdat U mij zo prachtig hebt gemaakt. U zag elk van mijn botten, terwijl zij in het verborgene gemaakt werden. U zag mij al toen ogen mij nog niet konden zien. Elke dag van mijn leven stond toen al in uw boek opgeschrevenÖÖ. God, houdt U mij in het oog en ken mijn hart. Toets mij. U mag alles weten wat in mij omgaat. Let op of ik soms de verkeerde weg opga. Leid mij op uw weg, die naar uw eeuwigheid voert.
Uit psalm 139. ( vertaling: Het Boek )
David vertrouwde God helemaal. Hij wist dat God hem altijd zag en vond dat fijn. Vinden wij dat ook, of willen we onszelf voor Hem verbergen? Het kan best beklemmend zijn om te weten dat God al je daden ziet! Het is maar beter om onszelf niet te verbergen voor God, Hij ziet en weet alles van ons, zoals David dat ook wist. Als God onze Vriend is, is het ook helemaal geen bedreiging meer. image001
God zag ons „begin”! We zijn allen, een ieder afzonderlijk „gezien” door God. Hij heeft een plan met ieder van ons. David vraagt aan God hem in de gaten te houden. Hij wil geen verkeerde weg opgaan en vraagt God om zijn leiding door het leven. Dit kunnen wij ook vragen aan God. Hij wacht op je!

Corry Klaassen