Jaškan
Jaškkoba
Jašla
Jašr
Jašre-Oregim
Jašresja
Jašsai
JašsiŽl
Jašzanja
Jašzia
JašziŽl
Jabal
Jabbok
Jabes
Jabez
Jabin
Jabne
JabneŽl
Jachan
Jachin
Jachmai
Jada
Jaddai
Jaddua
Jadon
JaŽl
JaŽla
JaŽlam
JaŽnai
JaŽra
JaŽzer
Jafeth
Jafia
Jaflet
Jafleti
Jafo
Jagur
Jahath
Jahaz
JahaziŽl
JahdiŽl
Jahdo
JahleŽl
Jahweh
Jahweh-Elohim
Jahweh-Jireh
Jahweh-Nissi
Jahweh-Sebaoth
Jahweh-Shalom
Jahweh-Shamma
Jahweh-Tsidkenu
JahzeŽl
Jahzera
JahziŽl
JaÔr
JaÔrus
Jake
Jakim
Jakob
Jakobus
Jalon
Jambres
Jamin
Jamlech
Janna
Jannai
Jannes
Janoach
Janoah
Janum
Jarach
Jarah
Jareb
Jared
Jarha
Jarib
Jarmuth
Jaroach
Jaroah
Jasib
Jasobam
Jason
Jasub
Jasubilehem
Jather
JathniŽl
Jatthir
Jattir
Javan
Jaza
Jazen
Jaziz
Jearim
Jeathrai
Jeberechja
Jebus
Jebusi
Jebusieten
Jechdeja
Jecholia
Jechonia
Jechonias
Jedaja
Jedi
JediaŽl
Jedid-jah
Jedida
Jedidja
Jeduthun
Jeftha
Jefunne
Jegar-Sahadutha
JehaleŽl
Jehalelel
Jehazia
Jehezkel
Jehia
JehiŽl
JehiŽli
Jehizkia
Jehoadda
Jehojada
Jehoram
Jehu
Jehubba
Jehud
Jehudi
Jehus
JeÔel
JekabzeŽl
Jekameam
Jekamja
JekuthiŽl
Jemima
Jemini
JemuŽl
Jerach
Jerah
JerahmeŽl
Jeramoth
Jered
Jeremai
Jeremia
Jeremoth
Jeria
Jeribai
Jericho
JeriŽl
Jerija
Jerimoth
Jerioth
Jerobeam
Jerocham
Jeroham
Jerubbašl
Jerubbeseth
JeruŽl
Jerusa
Jeruzalem
Jesaja
Jesana
Jesarela
Jeschurun
Jesebeab
Jeser
Jesibja
JesimeŽl
Jesisai
Jesochaja
Jesohaja
Jessai
Jesse
Jesua
Jesua-Joab
Jether
Jetheth
Jethra
Jethriet
Jethro
Jethur
Jetur
JeuŽl
JeŁs
JeŁz
Jezabel
Jezanja
Jezer
Jezia
JeziŽl
Jezohar
Jezus